Klik på det enkelte medlem i listen herunder og få flere informationer.

Medlemsoversigt

En del har også efterlyst en samlet oversigt, hvor eksempelvis alle mailadresser kan kopieres fra.

Derfor har vi nu også indsat en excel og pdf fil, hvor der kan kopieres fra.

Klik her for at åbne disse oversigter:

Find et Bedre Bad medlem

close