Bedre Bad - Bedre Energi - Pillefyr

Spar halvdelen af varmeregningen med et stokerfyr eller pillefyr

Der er mange penge at spare på varmeregningen, hvis du skifter dit gamle olie- eller gasfyr ud med et moderne pillefyr eller stokerfyr. Du kan faktisk spare op til 50 % af dine varmeudgifter, så investeringen i det nye fyr er tjent hjem på kun 2 til 4 år! Og hver gang oliepriserne stiger, vil din besparelse blot være større – prisen på brændsel til pillefyr og stokerfyr holder sig langt mere stabil.

Og hvis du har el-varme, vil din besparelse være op mod 70% af varmeregningen, men her kan investeringen ved at skifte til pillefyr eller stokerfyr ofte være større, så tilbagebetalingstiden vil ikke nødvendigvis være kortere.

INDHOLD

  • Udskift et gammelt stokerfyr
  • Samme varme som olie og gas
  • Nemmere vedligeholdelse
  • Bedre CO2-regnskab
  • Energitilskud og håndværkerfradrag
  • Nem styring og fjernkontrol
  • Vælg rigtigt
Bedre Bad - Bedre Energi - Pillefyr

Spar også ved at udskifte et gammelt stokerfyr

Faktisk vil du også kunne opnå pænt store besparelser på din varmeregning ved at udskifte et ældre stokerfyr eller pillefyr med et nyt, fordi virkningsgraden på de moderne fyr er langt højere, end tidligere. Faktisk er virkningsgraden på nye pillefyr ofte over 90 %. (Virkningsgraden er et mål for, hvor godt fyret udnytter brændslet til varme). Derfor kan det også sjældent betale sig at købe og installere et brugt stokerfyr.

Bedre Bad - Bedre Energi - Naturgas - gasfyr - gaskedel

Samme varme som olie og gas

Et pillefyr varmer dit hus og dit brugsvand op på samme måde som gas- og oliefyr. Forskellen er blot, at det ikke er olie eller naturgas, der brændes i fyret, men derimod træpiller der er fremstillet af sammenpressede træspåner og savsmuld. Et stokerfyr brænder også træpiller, men kan også brænde andre typer brændsel som træflis, korn, træbriketter m.m.

Et pillefyr består af tre dele: Et magasin til træpillerne, brænderen og en kedel. Fyret fodrer automatisk træpiller fra magasinet til brænderen i takt med forbrændingen. Her brænder træpillerne og opvarmer vandet i kedlen – og det varme vand bruges til opvarmning lige som ved et oliefyr eller gasfyr. Træpillefyr kræver lidt mere plads end et oliefyr. Også fordi træpillerne fylder.

Bedre Bad - Bedre Energi - Pillefyr

Langt nemmere vedligeholdelse

De fleste moderne pillefyr er fuldautomatiske, så de kræver ikke mere arbejde end et olie- eller naturgasfyr.

Der har tidligere været en del arbejde med pillefyr og stokerfyr. Primært med jævnligt at fylde brændsel på og med at rense fyret for aske. Moderne pillefyr er oftest selvrensende. Det betyder, at de automatisk samler asken i en askeskuffe, som blot skal tømmes 2-3 gange om året. Det betyder også, at fyrets virkningsgrad holder sig konstant høj, fordi der ikke aflejres aske  i kedlens røgkanaler. Og hvis du har plads, kan du tilkoble en silo til træpillerne, som automatisk fylder piller i magasinet, så du er fri for selv at gøre det, når magasinet er næsten tomt.

Et årligt serviceeftersyn med rengøring af fyret er tilstrækkelig vedligeholdelse af fuldautomatiske pillefyr.

Bedre Bad - Bedre Energi - energimærke

Et bedre CO2-regnskab

Ikke nok med at du sparer penge, hvis du skifter til et pillefyr. Du sparer også miljøet for CO2-udledning. Den CO2, som udledes, når fyret brænder træet, er nemlig optaget af træet, mens det voksede, så det indgår i et naturligt kredsløb. Den CO2, der frigives ved afbrænding af olie og gas, har været bundet i undergrunden i årtusinder, og øger derfor CO2-mængden i atmosfæren.

Moderne pillefyrs høje virkningsgrad øger miljøfordelen, fordi de udnytter brændslet optimalt – langt bedre end et aldrende olie- eller gasfyr. Og også bedre end et ældre stoker- eller pillefyr.

Så du vinder også miljøfordele ved at skifte fra olie eller gas til et nyt stokerfyr eller træpillefyr. Og derfor sparer du også CO2-afgift.

Bedre Bad - Bedre Energi - indeklima - børn

energitilskud og håndværkerfradrag

Miljøforbedringen betyder også, at du kan søge om energitilskud, hvis du skifter f.eks. et oliefyr med et træpillefyr. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvilket fyr du har, hvilket fyr du skifter til og hvilket energiselskab, du søger tilskud fra. Du skal søge inden arbejdet går i gang, men spørg os, så hjælper vi med ansøgningen.

Du kan også få håndværkerfradrag – eller servicefradrag – fra SKAT til at betale timelønnen, når du får installeret et træpillefyr. Det vil vi også gerne hjælpe dig med.

Bedre Bad - Bedre Energi - intelligent varmestyring

Nem styring og fjernkontrol af dit pillefyr og stokerfyr

Moderne stokerfyr og pillefyr har også moderne funktioner. Du kan f.eks. koble fyret til internettet, så du kan overvåge det via en app på din smartphone, uanset om du er hjemme eller på ferie. Du kan også skrue op og ned, eller indstille til en mere økonomisk sommerdrift, når behovet for varme er mindre. Funktionerne varierer fra fyr til fyr – du kan se en liste over godkendte pillefyr på Teknologisk Instituts hjemmeside – vi hjælper dig gerne med at få overblik over dine muligheder.

Vælg rigtigt – pris og kvalitet følges ad

Det er bedst at tage kontakt til en fagmand som os, hvis du vil have installeret et stokerfyr eller et pillefyr. For det første er det vigtigt, at fyret er dimensioneret rigtigt. Hvis fyret er for stort giver det et mindre udbytte, så du sparer mindre. Hvis fyret er for småt, kan det være svært at varme hele huset op. Dernæst er det vigtigt, at fyret installeres og indstilles korrekt.

Og endelig er det en fordel at du vælger det rigtige fyr. Som ved så meget andet følges pris og kvalitet ad. Og et billigt stokerfyr vil på sigt ofte være en dyrere løsning end et dyrere stokerfyr. Dels på grund af virkningsgraden i de forskellige fyr, men også fordi pillefyret bruger lidt strøm til fremføring af brændslet, rensefunktionen m.m., og her bør du vælge et energirigtigt fyr frem for en strømsluger.

Vær i øvrigt opmærksom på om din bolig er underlagt kommunale regler, der forhindrer dig i at skifte til stokerfyr. Det hjælper vi dig gerne med at undersøge.

Andre varmeløsninger

Udover pillefyr, kan vi også hjælpe dig med andre varmesystemer, såsom;

Læs også mere om

close