Bedre Bad Bedre Energi - Sommerhus

Alt det, du skal gøre, når du lukker sommerhuset af efter sæsonen

Her får du tips og gode råd til, hvad du skal huske at gøre, når du lukker dit sommerhus ned for vinteren. Du SKAL ikke nødvendigvis gøre det hele – det afhænger både af dit sommerhus og af hvor meget, du forventer at ville bruge det i vinterhalvåret.

I bund og grund handler det om at undgå ubehagelige overraskelser, når sommersæsonen begynder, og du vil holde ferie i sommerhuset. Efteråret og vinteren er tid for voldsomt vejr: Storm, slagregn og fygesne – eller snedriver, som lægger sig op ad murene. Samtidig står sommerhuset uden opsyn det meste af tiden, så hvis der skulle opstå en skade, kan der gå lang tid, før den bliver opdaget og udbedret.

Du kan forebygge ved at lukke godt af i efteråret. Gå systematisk til værks. Det behøver ikke tage hele weekenden, men husk at du også skal have tid til at få fagfolk til at hjælpe dig, hvis du finder skader, der skal udbedres inden vinteren.

TJEKLISTE

Bedre Bad Bedre Energi - Sommerhus

Klimaskærmen – huset udenfor

Gå en tur rundt om huset og tjek mure, tag, døre og vinduer. Tilsammen kaldes det husets klimaskærm, og det er dem, der skal beskytte husets indre mod vind, vejr og hvad der ellers kommer udefra.

Er der huller i taget?

Kom op og kig på taget. Er der huller, tagsten der har forskubbet sig, er knækket eller andre skader? Mange sommerhuse har let tag; eternit, tagpap, strå m.m., og har ikke undertag. Så måske kan du kigge op i loftsrummet og se, om der siver dagslys ind gennem taget nogle steder, eller om isolering og spær ser ud til at være fugtige. Er tagets rygning tæt, eller er den isolering, der tætner rygningen smuldret bort? Fygesne kan sagtens finde op og ind under utætte rygninger, så der kommer snedriver inde på loftet. Snedriver, som smelter til vand og skader isoleringen og huset, når det bliver tøvejr.

Alle utætheder i taget er alvorlige og skal repareres. Især inden vinteren, hvor regn og sne kan komme ind. Måren og andre skadedyr kan også bruge små huller i taget til at komme ind på loftet. Der skal ikke så store sprækker til, som man skulle tro.

Kan vandet løbe væk fra taget?

Efterse tagrender og nedløbsrør, og rens dem, så nedbøren kan løbe uhindret væk hele vinteren. Især hvis der står mange løvtræer i nærheden, men f.eks. fyrretræer smider også både nåle og kogler, som kan stoppe en tagrende. Problemet med stoppede eller utætte tagrender er, at regnvandet så vil løbe ned ad huset ydermur og gøre den fugtig, så der bliver grobund for alger, som holder på mere fugt, og det vil med tiden skade huset.

Faktisk vil utætheder i tagrender og nedløbsrør ofte kunne ses ved, at der er algevækst på røret eller muren, der hvor utætheden er.

Ryd også taget for mos og nedfaldne grene. Se efter, om der er visne blade og lignende i tagets skotrender – dér hvor to tagflader mødes ved f.eks. en vinkel på huset. Også her skal vandet kunne løbe frit. Og hvis sommerhuset har fladt tag, er det vigtigt, at vandet kan løbe væk og ikke står som store vandpytter. Jo lettere regn og smeltevand har ved at løbe væk fra taget og ned i afløbet, jo mindre er risikoen for, at det trænger ind i huset.

Bedre Bad Bedre Energi - Sommerhus

Ydermure og træværk

Lige som for taget gælder det for ydermurene, at små skader kan udvikle sig til alvorlige skader i løbet af vinteren. Måske er der noget, du ikke har orket at få ordnet hele sommeren, men så skal det være nu. Sprækker og råd inviterer fugt og skadedyr indenfor, og det er alligevel bedre at få det ordnet nu, så det ikke giver større irritationer til foråret.maling

Gå træværket efter – især for neden

Gå en tur rundt om huset og se efter, om det er i god stand. Hvis det er et sommerhus af træ, er det især træværket tættest på jorden og under vinduerne, der er mest udsat for fugt og dermed algevækst og råd.

Er der noget træ, der bør udskiftes inden vinter? Prøv eventuelt at trykke på det med en syl eller en spids skruetrækker. Hvis du kan trykke spidsen ind, er træet råddent.

Det kan også være, du tænker, du burde give træet noget træbeskyttelse, men det er faktisk for sent at gøre det, når efteråret er begyndt. Det skal være tidligere på sæsonen, hvor træværket er mere tørt, og hvor træbeskyttelsen kan tørre.

Du kan dog give de mest udsatte steder lidt klar træolie eller linolie – og lov så dig selv, at huset skal have træbeskyttelse næste sommer.

Tjek også, at sommerhusets udendørs lamper og antenner sidder ordentligt fast, så de ikke falder af i en storm og forvolder skader på huset eller går i stykker.

Fej soklen ren og befri ventilationsåbninger

Fej gerne soklen med en stiv kost. Jord og skidt holder på fugten og øger risikoen for frostskader. Samtidig kan du se efter, at eventuelle ventilationsåbninger ikke er dækket af højt græs eller buske, men giver fri passage for udluftning – og at de er intakte, så der ikke også er passage for mus.

I det hele taget skal du kigge på træer og buske, som står tæt på muren. De kan lede vand og fugt ind til huset og forhindre muren i at tørre. Beskær dem, også så grenene ikke beskadiger huset i stormvejr.

Står træerne sikkert ved storm

Det er desuden en god ide at kigge lidt på de træer, der eventuelt står i nærheden af huset. Ser nogle af dem visne eller rådne ud. Har de svamp eller skader på roden eller barken? Svækkede og døde træer vælter lettere i efteråret og vinterens storme. Derfor er det bedre at fælde dem, hvor du kan styre at de ikke vælter ned og beskadiger huset.

Det gælder også træer, der hælder. Efterårets nedbør kan gøre jordbunden blød, så træet lettere vælter. Stiv hældende træer af eller få dem beskåret eller fældet.

Se også efter store grene, der kan knække og falde ned på taget. De kan skubbe til tagbelægningen, så der opstår utætheder, som lukker nedbør ind på loftet.

Bedre Bad - Bedre Energi - Vandskade i vandrør

Vand

Luk for vandet. Luk for hovedhanen. Stillestående vand i et uopvarmet hus har alle muligheder for at blive til is, når det bliver frostvejr. Og det kan give skader såsom frostsprængte rør, vandvarmere m.m.

Tøm vandet ud af rør og installationer

Hvis huset skal stå ubenyttet længe, er det også nødvendigt at tømme alle installationerne for vand. Så når du har lukket for hovedhanen, skal du åbne alle vandhaner, så vandet kan løbe ud af systemet. Husk også alle vandhaner udenfor! Du kan også blæse luft ind i rørene for at sikre, der ikke står vand

vandet

et sted – men få hjælp af en fagmand til det.

Husk at tømme varmtvandsbeholderen. Og husk toilettet: Tøm cisternen ved at trække ud. Du bør også tømme kummen – kom eventuelt en klud i, så du holder lugtgener ude. Alternativt kan du komme lidt frostsikring i vandet i kummen. Bland for eksempel 1 del glycerin til 3 dele vand. Der er også nogle, der hælder snaps i toiletkummen for at forhindre at vandet fryser.

De termostatstyrede blandingsbatterier – typisk i badet – indeholder altid lidt vand. Så dem er du nødt til at få afmonteret og tømt.

Har du opvaskemaskine og vaskemaskine i sommerhuset skal du også tømme dem for vand.

Hold temperaturen på mindst 10 grader

Du kan også vælge at have varme på sommerhuset i vinterhalvåret. Det er nemmere end at tømme alle installationer for vand. Især hvis du forventer at bruge dit sommerhus i løbet af vinteren – f.eks. fejre jul i sommerhus.

Og ja, det er tilladt at bruge sommerhuset til kortere ophold om vinteren. Læs mere om reglerne på boligejer.dk – Sommerhus som helårsbolig.

Sørg for, at temperaturen i sommerhuset er 10-12 grader. Og vær opmærksom på, at dårligt isolerede huse måske skal have lidt mere varme. Det kræver desværre også meget energi at holde dårligt isolerede huse varme. Det billigste er sandsynligvis en varmepumpe – og at få sommerhuset isoleret bedre. Det er også vigtigt, at vinduerne og yderdørene lukker tæt, ellers skal du overveje at få dem skiftet. Ikke blot for at holde på varmen, men også for at holde skadedyr ude.

Lad alle indvendige døre stå åbne, så varmen kan fordele sig ligeligt i alle rum. Og så luften kan ventilere – det afhjælper nemlig fugtproblemer.

Luk for en sikkerheds skyld for vandet, selv om du har varme på sommerhuset. Det begrænser skaden, hvis der alligevel skulle komme en frostskade på et vandrør, og det begrænser også hvor stor vandregningen i så fald bliver. For hvad nu hvis f.eks. relæet slår fra og dermed slukker for varmen?

Vær også opmærksom på, om vandrørene er tilstrækkeligt isolerede. Selv om der er varme i huset kan et vandrør, der løber inde i ydervæggen eller under gulvet stadig være udsat for frost. Og hvad med de udendørs vandhaner?

Der findes efterhånden mange installationer, der overvåger vandforbruget, alarmerer dig og endda lukker for vandet, hvis der sker brud på et vandrør. Der findes også flere systemer, så du kan overvåge og fjernstyre varmen i dit sommerhus. Så kan du også skrue op, så der er lunt og rart allerede når I ankommer. Tal med en fagmand om mulighederne.

Bedre Bad - Bedre Energi - vandskade i væg

Fugt – husets værste fjende

Fugt er én af de ting, du helst vil undgå i dit sommerhus. Dels fordi det giver huset en generende, indelukket lugt, og dels fordi det kan give næring til skimmel eller anden svamp, der ødelægger indeklimaet i dit sommerhus. Og dét har du slet ikke lyst til at få.

Luft ud hele vinteren

Det vigtigste våben mod fugt er ventilation. Hvis sommerhuset har udluftningsventiler i murene eller vinduesrammerne, så luk dem op. Hvis der ikke er udluftningsventiler i sommerhuset, så overvej at få lavet nogle. Og hvis du kombinerer ventilationen med varme, har du den mest effektive indsats mod fugt.

Lad alle indvendige døre stå åbne. Så kan luften cirkulere i hele huset – også i de rum, der måske ikke har udluftningsventiler. Lad også skabsdørene stå åbne, så der kan komme frisk luft ind.

Hvis du sætter fugtposer eller fugtsamlere op i sommerhuset, skal du huske at komme og tømme/skifte dem med jævne mellemrum. Ellers samler du blot fugten inde i huset.

Nyt køkken

Tøm køkkenet

Husk at tømme køleskabet for madvarer. Sluk det – der er ingen grund til at det bruger strøm vinteren over – og lad lågen stå åben, så der ikke blive indelukket. Læg eventuelt en hylde på tværs, så døren ikke kan glide i.

Tøm også de øvrige skabe for madvarer, der ikke kan holde sig helt til foråret – eller ikke tåler frost. Det gælder desuden, at jo færre madvarer, der står i køkkenet, jo mindre attraktivt er sommerhuset for mus, myrer og andre skadedyr.

Bedre Bad Bedre Energi - Regn

Stil havemøblerne I læ

Hvor stiller du havemøbler, grill og lignende? Selv om de måske kan tåle at stå udenfor, har de ikke godt af vintervejret. De kan også vælte i en storm og lave skader på huset. Er der plads i et skur, eller skal du have dem indenfor i huset.

Bedre Bad - Bedre Energi - hansgrohe bruser

Hold indbrudstyvene ude

Sommerhusområder er udsatte for indbrudstyve om vinteren, når de er affolkede. Så du låser selvfølgelig godt og grundigt. Også skuret hvis der er et. Redskaber og værktøj i skuret er ofte velegnet til at bryde ind i huset med.

Her er det stadig vigtigt, at vinduer og døre lukker ordentligt til. Er der råd eller lignende i vinduer eller karme? Huller og råd gør det nemmere at bryde vinduer og døre op, så det er endnu en grund til at få det skiftet.

Det er også en god idé at tømme sommerhuset, før tyvene gør det. Tag dyre designermøbler, elektronik og spiritusflasker med hjem. Eller stil tingene, så de ikke kan ses udefra.

Og lad så i øvrigt være med at trække gardinerne for. Lad de interesserede tyve se, at der ikke er noget at komme efter. Åbne gardiner lader også vintersolen bidrage lidt til varmen i huset. Og husk at lade skabene være åbne, så der både er ventilation, og så indbrudstyvene kan se, at der heller ikke er noget af værdi gemt her.

Vær en god nabo

Endelig kan det også være en god ide at aftale med naboerne, at I holder øje med hinandens huse. Det betyder kun, at I går en runde om naboens hus, når I alligevel er oppe og kigge til jeres eget. I skal blot se efter, om taget har fået synlige skader, om der er nedfaldne grene, væltede træer, knuste ruder eller tegn på indbrud, skadedyr eller andre skader. Jo hurtigere en skade bliver opdaget, jo mindre når den at udvikle sig. Så jo oftere, nogen kigger til huset, jo bedre. I kan hurtigt tredoble eftersynet, hvis I er bare 3-4 huse, der holder øje med hinanden.

close