Bedre Bad - Bedre Energi - erhverv - boligforening

Intelligent varmestyring sparer energi og øger komforten

I mange kontorer og butikker er der et kæmpe varmespild på grund af manglende styring af varmeforbruget og gamle varmesystemer.

Fra energivejlederne i Bedre Bad – Bedre Energi-kæden lyder opfordringen til virksomheder, butikker og kontorer: Tjek varmesystemet og varmeregningen. Mange vil sikkert blive overraskede over systemets alder og den meget dyre varmeregning, som det medfører. Det har sikkert stået på i mange år, og det er vel helt naturligt – for i en travl hverdag med fokus på drift og omsætning er varmeudgifter nok ikke lige det første, der tænkes på. Men det er værd lige at give en tanke – for med ny teknologi kan der spares rigtig meget – og samtidig kan indeklima og arbejdsmiljø forbedres markant.

Bedre Bad - Bedre Energi - erhverv - Grundfos pumpe

Styr varmen – rum for rum og time for time 

Med et nyt Danfoss Link system er det muligt at styre varmen særskilt i alle bygningens rum fra én betjeningsenhed.

Denne enhed kommunikerer trådløst med alle de tilsluttede enheder, f.eks. termostater på radiatorerne, og man kan også styre ventilation og varmepumpe herfra. Om dagen kører systemet med den ønskede komforttemperatur i det enkelte rum, men om natten sænker den automatisk temperaturen til 17º C.

I betjeningsenheden kan man også indstille en generel temperatursænkning i weekenden, hvor lokalerne ikke anvendes. Det kan være f.eks. mødelokaler, showrooms og kantiner. Og skulle man ønske det, kan man faktisk hjemmefra via en app styre alle radiatorer enkeltvis – på et hvilket som helt tidspunkt. Den lette og intelligente styring sikrer ikke blot store besparelser på varmeregningen, men også et bedre arbejdsmiljø, da temperaturen i hver enkelt rum kan tilpasses individuelt til medarbejdernes ønsker.

Bedre Bad - Bedre Energi - erhverv montering, service og vedligeholdelse - solceller til erhverv

Få estimeret dit besparelsespotentiale

Din lokale energivejleder fra Bedre Bad – Bedre Energi-kæden kan undersøge dit nuværende varmesystem og vurdere mængden af varmespild. Samtidig får du forslag til energiforbedringer, f.eks. med Danfoss Link, samt et estimeret besparelsespotentiale og totaløkonomisk overblik over investeringen. I mange tilfælde vil etablering af et nyt Danfoss Link system være en rigtig god investering, da besparelserne sikrer en kort tilbagebetalingstid.

Bedre Bad – Bedre Energi vejlederen er autoriseret VVS’er med en udvidet energivejlederuddannelse. Denne er taget på kædens eget Akademi i samarbejde med Teknologisk Institut. Så spørg din lokale Bedre Bad – Bedre Energi vejleder til råds – det er din garanti for uvildig og professionel rådgivning.

Bedre Bad - Bedre Energi - erhverv montering, service og vedligeholdelse - ventilation

Styr på tilskudsmuligheder

Vil du i gang med energioptimering i din virksomhed, så kontakt en af energivejlederne i Bedre Bad – Bedre Energi kæden. Her kan du få energiscreenet din virksomhed og påvist, præcis hvor de største besparelsesmuligheder ligger gemt. Du kan få anskueliggjort besparelsespotentialet på enkelte områder – det kan eksempelvis være på belysning, ventilation/klima eller på pumpe/kedelområdet. Og så får du opstillet et validt økonomisk regnskab på forbedringerne, hvor evt. aktuelle tilskud er medregnet.

Energivejlederne fra Bedre Bad – Bedre Energi-kæden, hjælper dig også på vej med ansøgning om energitilskud.

Bedre Bad - Bedre Energi - intelligent varmestyring

Vil du kende dine muligheder?

Mange virksomheder har med rette fokus på energiforbruget og søger løsninger som kan nedbringe energiomkostningerne. Med energivejlederne fra Bedre Bad – Bedre Energi-kæden kan virksomheden få en overordnet energiscreening af hele virksomheden og få påvist kilder til energispild og anvist nye løsninger, som kan nedbringe energiforbruget.

Det kan være forslag til forbedringer omkring bygningernes isolering og forbedringer omkring energiforbrugende installationer – f.eks. pumper, ventiler, motorer, kedler, ventilation og varmeanlæg.

Bedre Bad - Bedre Energi - erhverv montering, service og vedligeholdelse - udefra

Alternative energikilder

Med professionel sparring fra en Certificeret Energivejleder fra Bedre Bad – Bedre Energi kan din virksomhed også få forslag til energibesparelser via etablering af nye, alternative energikilder. Med den seneste varmepumpe-teknologi er der rigtig gode muligheder for at skabe energibesparende løsninger. En varmepumpe kan anvendes til opvarmning af indblæsningsluft eller til opvarmning af vand – både brugsvand og vand til opvarmning. Det er også muligt at anlægge et solvarmeanlæg til opvarmning eller solceller til produktion af el, som kan anvendes i virksomheden.

Vores Certificerede Energivejledere er klar til at hjælpe dig og din virksomhed.

close