Værd at vide

Her kan du bl.a. læse mere om: 

 

lommeregner

Energioptimering – et plus for alle

Gevinsten ved energioptimering er potentiel meget stor for virksomheder. Og der er ovenikøbet ofte tilskud at hente

Der er i disse år stort fokus på energioptimering og energirenovering i danske virksomheder. For det handler ikke blot om at få en grønnere profil, der er nemlig også betydelige økonomiske gevinster at hente. Og med en række nyudviklede, energibesparende teknologier og en stadig forbedring af energieffektiviteten inden for alternative energikilder, kan der reduceres betydeligt i energiomkostningerne.

Besparelserne gør ofte investeringen i energibesparende tiltag til en rigtig god forretning – mange gange med en overraskende kort tilbagebetalingstid. Naturligvis forskellig fra virksomhed til virksomhed - alt efter den enkelte virksomheds karakter og produktion.

Tilskud trækker den rigtige vej

I forbindelse med energioptimering kan der hentes tilskud fra en lang række forskellige instanser – det kan f.eks. være fra energiselskaber og fonde. Men ofte er tilskuddene rettet mod bestemte indsatsområder, ligesom de som regel er tidsbegrænsede. De kan også være lokalt begrænsede. Med andre ord: Tilskudsmulighederne kommer og går.

For energivejlederne fra Bedre Bad – Bedre Energi er der ingen tvivl: Ingen virksomheder starter på processen med energirenovering, fordi der kan hentes tilskud. Men oveni besparelserne og den grønnere profil, kan tilskudsmuligheden være det ekstra incitament, som får virksomhederne i gang.

Styr på tilskudsmuligheder

Vil du i gang med energioptimering i din virksomhed, så kontakt en af energivejlederne i Bedre Bad – Bedre Energi kæden. Her kan du få energiscreenet din virksomhed og påvist, præcis hvor de største besparelsesmuligheder ligger gemt. Du kan få anskueliggjort besparelsespotentialet på enkelte områder – det kan eksempelvis være på belysning, ventilation/klima eller på pumpe/kedelområdet. Og så får du opstillet et validt økonomisk regnskab på forbedringerne, hvor evt. aktuelle tilskud er medregnet.

Energivejlederne fra Bedre Bad – Bedre Energi-kæden, hjælper dig også på vej med ansøgning om energitilskud.

 


 

 

Intelligent varmestyring til virksomheder fra Bedre Energi Erhverv

Intelligent varmestyring sparer energi og øger komforten

I mange kontorer og butikker er der et kæmpe varmespild på grund af manglende styring af varmeforbruget og gamle varmesystemer.

Fra energivejlederne i Bedre Bad – Bedre Energi-kæden lyder opfordringen til virksomheder, butikker og kontorer: Tjek varmesystemet og varmeregningen. Mange vil sikkert blive overrasket over systemets alder og den meget dyre varmeregning, som det medfører. Det har sikkert stået på i mange år, og det er vel helt naturligt – for i en travl hverdag med fokus på drift og omsætning er varmeudgifter nok ikke lige det første, der tænkes på. Men det er værd lige at give en tanke – for med ny teknologi kan der spares rigtig meget og samtidig kan indeklima og arbejdsmiljø forbedres markant.

Styr varmen – rum for rum og time for time

Med et nyt Danfoss Link system er det muligt at styre varmen særskilt i alle bygningens rum fra én betjeningsenhed.

Denne enhed kommunikerer trådløst med alle de tilsluttede enheder – eksempelvis termostater på radiatorerne, og man kan også styre ventilation og varmepumpe herfra. Om dagen kører systemet med den ønskede komforttemperatur i det enkelte rum, men om natten sænker den automatisk temperaturen til 17º C.

I betjeningsenheden kan man også indstille en generel temperatursænkning i weekenden, hvor lokalerne ikke anvendes. Det kan være f.eks. mødelokaler, showrooms og kantiner. Og skulle man ønske, det kan man faktisk hjemmefra via en app styre alle radiatorer enkeltvis – på et hvilket som helt tidspunkt. Den lette og intelligente styring sikrer ikke blot store besparelser på varmeregningen, men også et bedre arbejdsmiljø, da temperaturen i hver enkelt rum kan tilpasses individuelt til medarbejdernes ønsker. 

Få mulighederne undersøgt

Din lokale energivejleder fra Bedre Bad – Bedre Energi-kæden kan undersøge dit nuværende varmesystem og vurdere mængden af varmespild. Samtidig får du forslag til energiforbedringer, f.eks. med Danfoss Link, samt et estimeret besparelsespotentiale og totaløkonomisk overblik over investeringen. I mange tilfælde vil etablering af et nyt Danfoss Link system være en rigtig god investering, da besparelserne sikrer en kort tilbagebetalingstid.

Bedre Bad – Bedre Energi vejlederen er autoriseret VVS’er med en udvidet energivejlederuddannelse. Denne er taget på kædens eget Akademi i samarbejde med Teknologisk Institut. Så spørg din lokale Bedre Bad – Bedre Energi vejleder til råds – det er din garanti for uvildig og professionel rådgivning.


Energioptimering på virksomheden via alternative energikilder

 

Virksomheder ønsker energibesparelser - det kan ske på flere måder

Mange virksomheder har med rette fokus på energiforbruget og søger løsninger som kan nedbringe energiomkostningerne. For energipriserne er høje – og intet tyder på at de bliver mindre fremover.

Med energivejlederne fra Bedre Bad – Bedre Energi-kæden kan virksomheden få en overordnet energiscreening af hele virksomheden og få påvist kilder til energispild og anvist nye løsninger, som kan nedbringe energiforbruget. Det kan være forslag til forbedringer omkring bygningernes isolering og forbedringer omkring energiforbrugende installationer – f.eks. pumper, ventiler, motorer, kedler, ventilation og varmeanlæg.

Men det stopper ikke der – for med energivejlederne fra Bedre Bad – Bedre Energi-kæden kan virksomheden også få forslag til energibesparelser via etablering af nye, alternative energikilder.

Mange muligheder

Med den seneste udviklede varmepumpe-teknologi er der rigtig gode muligheder for at skabe energibesparende løsninger. En varmepumpe kan anvendes til opvarmning af indblæsningsluft eller til opvarmning af vand – både brugsvand og vand til opvarmning. Der er solvarme-anlæg til opvarmning eller solceller til produktion af el, som kan anvendes i virksomheden.

 

Læs også om: