Med en fast serviceaftale sikrer du en billigere drift...

Serviceaftaler til erhverv og industri

Med en serviceaftale forlænger du anlæggets levetid og får billigere drift

Skal dine industriinstallationer fungere effektivt og ønsker du at forebygge driftsstop, skal installationerne serviceres regelmæssigt. Det gælder for ventilationsanlæg, klimaanlæg og udsugningsanlæg. For alle anlæg gælder det, at et veltrimmet, serviceret anlæg er billigere i drift - samtidig forlænger du også anlæggets levetid.


Tegn en serviceaftale med en af bedre Bads erhversekeperter og få et effektivt, driftsikkert og billigt anlæg. Vi sammensætter alle serviceaftaler individuelt, så de matcher dine anlæg og dine behov. 

 

Vi hjælper med at indregulere ventilationsanlæg og udsugningsanlæg

Ventilationsanslæg og udsugningsanlæg er ofte ikke indreguleret korrekt. Det medfører nedsat funktion og et forringet indeklima - og det øger energiforbruget væsentligt. Derfor er tjek af indregulering ofte en del af vores serviceaftaler. 

 

Rapport ved service

I forbindelse med service på anlæg udarbejder vi en præcis rapport, hvor vi dokumenterer det udførte arbejde. I rapporten får du også forslag til mulige forbedringer og optimeringer af dine anlæg.

 

Vi følger VENT-ordningens regler i vores serviceaftaler

Service på ventilationsanlæg udfører vi efter skrappe regler. Vi udfører service i henhold til VENT-ordningens regler om effektiv udnyttelse af energi og bedre indeklima. Du kan læse mere om de skrappe regler, som vi følger på  www.vent.dk

 

Få en serviceaftale og lad os servicere alle dine tekniske installationer

En serviceaftale giver dig sikkerhed, tryghed og en bedre bundlinje! Vi tilbyder dig en serviceaftale med faste serviceintervaller, hvor vi foretager en grundig service af alle funktioner og giver dig en grundig tilstandsrapport.

Tilstandsrapport:

  • Ventiler
  • Styringer/driftsure
  • Pumper
  • Beholdere
  • Blandingsbatterier/sanitet
  • Ventilation
  • Filtre
  • VVS-installationer
  • Tagafvanding

Kontakt os for en serviceaftale af dine anlæg

Kontakt os og få len serviceaftale, der sikrer dig eb bedre økonomi, større driftssikkerhed og en længere levetid for dine anlæg. Ring på 43 99 53 23 eller send en mail på info@bedrebad.dk.