Energiscreening

Første fase i din energioptimering

Lad Bedre Bad – Bedre Energi give dig et overblik over optimeringsmulighederne på energiforbruget i din virksomhed

Energioptimering - med energiscreening

Sund fornuft og forbedret økonomi med energiscreening

Få lavet en energiscreening af din virksomhed – der kan sandsynligvis hentes betydelige besparelser på forbruget af energi og vand.

Vi gennemgår jeres anlæg, og du får et notat på anlæggenes tilstand. Notatet indeholder forslag til:

 • Forbedringer
 • Optimering
 • Mere økonomisk drift


Vi yder også rådgivning om, hvordan virksomheden ved valg af de rigtige løsninger, kan få et grønnere regnskab.


Vi hjælper gerne med vejledning i forbindelse med søgning af de aktuelle tilskud til energiforbedringer.

 

 

Ved energiscreeningen gennemgår vi virksomhedens:

 • Klimaskærm
 • Vinduer
 • Døre
 • Murværk
 • Isolering

 

 

Installationer – varmeanlæg

 • Pumper
 • Ventiler
 • Afkøling
 • Vejrkompenserende styring
 • Kedler/fjernvarmeinstallation
 • Driftsparameter
 • Isolering  

 

 

Installationer – ventilationsanlæg

 • Ventilatorer – alle typer
 • Luftmængder
 • Genvinding
 • Styring
 • Driftsparameter
 • Isolering

 

 

Belysning

 • Lyskilder (type og effekt)
 • Driftsparameter

 

 

Vand

 • Isolering af rør
 • Temperatur
 • Varmtvandsbeholder/veksler
 • Cirkulationspumper
 • Forbrug (armatur-/sanitetstjek)
 • Normkrav

 

Kontakt os for en aftale om energiscreening

Kontakt os og få lavet den energiscreening, der kan sikre din virksomhed en grønnere profil og store besparelser. Ring på 43 99 53 23 eller send en mail på info@bedrebad.dk, så formidler vi kontakten til den energivejleder, der bedst løser din udfordring.