Energioptimering af din virksomhed starter med en energiscreening
Energioptimering af institutioner og skoler - der kan være mange penge at spare! Bestil en energiscreening
Energioptimering af din boligforening starter med en energiscreening

Erhverv

Bedre Bad – Bedre Energi har på landsplan et stort antal erhvervskunder. Vores opgaveløsninger og service er mangeartede – vi udfører f.eks opgaver inden for:

  • Varme - alle former for installationer
  • Ventilation
  • Klimaanlæg
  • Udsugning
  • Varmegenvinding
  • Varmeveksler løsninger
  • Industriinstallationer

 

 

VVS-service

Alle de opgaver inden for den gængse VVS - lige fra reparation af sanitet til opsætning af tagrender og facadeinddækning i zink

 

 

Løbende service på installationer

For enhver virksomhed er det altafgørende at installationer er trimmede og sikret mod nedbrud – for pludselige driftsstop koster mange penge i tabt produktion. Vi sikrer virksomheder mod dette gennem løbende og forebyggende service.