Bedre Bad Bedre Energi - Skybrud

Sådan skybrudssikrer du dit hjem

Skybrud er mange husejeres værste mareridt: Tagnedløbene og kloakkerne kan ikke tage regnvandsmængden, kloakvandet vælter op af afløbene, kælderen eller haven bliver oversvømmet… Når først man har prøvet det, ville man ønske, man havde gjort noget for at forhindre det. Heldigvis findes der en række forskellige løsninger til at sikre sit hjem mod skybrud – enten i selve øjeblikket eller som en permanent foranstaltning.

Gå til her-og-nu løsninger 

Bedre Bad Bedre Energi - Skybrud

Oversvømmelse – minimér skaden hurtigst muligt!

Frygter du oversvømmelse, når vejret går uventet amok? Eller har du problemer med, at vandet samler sig bestemte steder i haven eller ved kældertrappen? Hvis du endnu ikke er parat til at investere i en mere permanent skybrudssikring, er du godt hjulpet med den rette dyk- og drænpumpe, der får vandet væk i en fart.

Bedre Bad Bedre Energi - Skybrud

Dykpumper – gode at have ved hånden, når uheldet er ude

En dykpumpe er en lille, kompakt pumpe, som dykkes ned i det vand, den skal pumpe op – deraf navnet. En dykpumpe kan opsættes alle de steder, du ønsker at tømme for vand. Uanset hvor dykpumpen placeres, fungerer den ved at suge vandet ind og pumper det ud via en slange.

Her er de løsninger, vi hos Bedre Bad – Bedre Energi har gode erfaringer med.

Grundfos MULTIBOX
Med Grundfos MULTIBOX’en har du en komplet drænpumpeløsning, som består af præcis de ting, du har brug for, hvis du skal tømme en oversvømmet kælder i en fart – helt ned til en vandstand på blot 3 mm. Alt-i-en drænløsningen er klar til brug på få minutter, nem at betjene og sparer dig dyrebar tid. I videoen her kan du se, hvor let du betjener løsningen.

Grundfos UNILIFT CC dyk- og drænpumpe
Med en UNILIFT CC kan vandet pumpes væk helt ned til en vandstand på 3 mm, hvor de fleste andre pumper kun kan pumpe ned til en vandstand på 3 cm. I en kælder på 100 m2 betyder det 2.700 liter mindre, du skal fjerne med klud og spand.

Grundfos UNILIFT KP dræn- og dykpumpe til opsamlingstanke
149 mm. Så lille en diameter har drænpumpen Grundfos UNILIFT KP. Så når du har brug for at pumpe vand op fra brønde, borehuller eller kældre, hvor pladsen er trang, er UNILIFT KP et oplagt valg til at få vandet væk i en fart. Hvis motoren i pumpen skulle blive overbelastet, kobler den automatisk ud og starter igen, når motoren er kølet ned til normal temperatur.

Kontakt din lokale Bedre Bad-installatør for at høre mere om en dykpumpe-løsning.

Bedre Bad Bedre Energi - Skybrud

Risiko for tilbageløb af spildevand i rørene

En af de mest ubehagelige skader i forbindelse med skybrud er, når kloakvandet løber tilbage op ad kloakken og ind i dit hus. Bedre Bad – Bedre Energi tilbyder en række effektive løsninger fra Grundfos, som kan give dig tryghed, når himlens sluser åbner sig.

Pumpebrønde – en sikker, permanent løsning
En pumpebrønd opsamler spildevandet fra kælderens gulvafløb og evt. toilet. Ved hjælp af en eldrevet pumpe føres spildevandet fra dit hus automatisk ud i det kommunale system, så snart pumpebrønden er fyldt. En pumpebrønd ligger i den dyre ende, men til gengæld får du en af de sikreste løsninger til at undgå tilbageløb af spildevand.

Hos Bedre Bad – Bedre Energi kan vi anbefale følgende løsning, som vi har gode erfaringer med:

Grundfos DOMESTIC knivpumpebrønd
En kompakt pumpebrønd med højvandssikring og rottespærre, specielt udviklet til at pumpe både sort og gråt spildevand fra en- og tofamilieshuse til den offentlige kloak. Det er samtidig en effektiv sikring mod, at både kloakvand og rotter udefra trænger ind i huset gennem rørene.

Indendørs anlæg

Med en indendørs løftestation sparer du dyr, dybtliggende rørføring uden for huset, når spildevand fra fx toilet- og badefaciliteter i en kælder skal pumpes videre til den nærmeste kloak eller septiktank.

Hos Bedre Bad – Bedre Energi kan vi anbefale følgende løsning, som vi har gode erfaringer med:

Grundfos MULTILIFT MOG/MDG
To komplette anlæg, der løfter spildevand fra fx installationer i kælderen ud – eller op – i kloaksystemet. Anlæggene forhindrer samtidig tilbageløb og oversvømmelse, når regnen vælter ned. Løsningen kombinerer pumper med tank og styring og er nem at installere i både nye og gamle huse. Grundfos MULTILIFT MOG/MDG fylder kun lidt og kan sættes op uanset hvordan tilløbs- og afløbsrørene er placeret.

Bedre Bad - Bedre Energi - Kundekontakt og service

Få mere at vide om skybrudssikring

Kontakt din lokale Bedre Bad-installatør og hør om, hvordan du bedst sikrer dit hjem mod tilbageløb ved skybrud.

close