Bedre Bad - Bedre Energi - energimærke

Find den varmekilde, der
er mest optimal for din bolig

Din bolig kan opvarmes med flere forskellige varmekilder, men nogle er mere effektive og miljøvenlige end andre. Hvilken løsning, du skal vælge, afhænger af boligstørrelse og type samt dine ønsker til komfort i hverdagen. Herunder kan du læse mere om de forskellige opvarmningsformer.

Varmepumper

En luft-til-vand-varmepumpe producerer din varme af varmeenergi i liften udenfor. Den leverer varme hele året – også når det er frostvejr.

Luft-til-vand-varmepumpen giver dig en energioptimeret varmeforsyning, og er desuden lettere og billigere at installere end f.eks. jordvarme.

Fordele:

 • CO2-neutral opvarmningsform, når den kombineres med eget solcelleanlæg
 • Varmeudgiften reduceres med op til 60% i forhold til opvarmning med naturgas eller olie
 • En energivenlig og fremtidssikret opvarmningsform
 • Nem installation og støjsvag drift
Bedre Bad - Bedre Energi - Metro-Therm_System6-slimline-med-fordelerunit

Fjernvarme

Mange boliger i Danmark opvarmes med fjernvarme og det er generelt en pålidelig og billig varmekilde. Ældre installationer kan dog bruge for meget energi, så der kan være gode energibesparelser at hente ved at forny komponenter.

Fordele:

 • Relativt enkel installation, der hurtigt tjenes ind.
 • Drifts- og fremtidssikret løsning (nyeste installationer holder i 25 år)
 • Høj forsyningssikkerhed
 • Miljøvenlig, da fjernvarme ofte er overskudsvarme fra el-produktion, og i sig selv ikke udleder megen CO2.
Bedre Bad - Bedre Energi - jordvarme

Jordvarme

Jordvarmeanlæg udnytter temperaturforskellene til at trække varme ud af jorden ved hjælp af nedgravede energislanger. De lange energislanger kan enten graves ned på almindelig vis eller bores lodret ned, hvilket er oplagt på mindre areal, eller hvis du vil slippe for at skulle grave haven op.

Fordele:

 • En billig varmeform – også når der er koldt udenfor.
 • Jordvarme er en vedvarende og miljøvenlig ressource.
 • CO2-neutral varmeform, som kun kræver lidt strøm, som evt. kan leveres af solcelleanlæg.
Bedre Bad - Bedre Energi - energioptimering - energitjek

Book et Energitjek

Ønsker du hjælp til at finde den mest optimale opvarmningsform til dit hjem? Eller hjælp til at finde ud af, hvordan du bedst kan energioptimere din bolig og spare på varmeregningen?

Få professionel sparring og et overblik over dine muligheder hos en af vores dygtige VVS-installatører og Certificerede Energivejledere.

Bedre Bad - Bedre Energi - Solvarme

Solenergi

Jordvarmeanlæg udnytter temperaturforskellene til at trække varme ud af jorden ved hjælp af nedgravede energislanger. De lange energislanger kan enten graves ned på almindelig vis eller bores lodret ned, hvilket er oplagt på mindre areal, eller hvis du vil slippe for at skulle grave haven op.

Fordele:

 • CO2-neutral, grøn energi
 • Du er uafhængig af elpriserne (langt de fleste dage)
 • Solens stråler koster ikke noget – og producerer anlægget mere el, end du bruger, kan du sælge det til elselskabet.
Bedre Bad - Bedre Energi - Naturgas - gasfyr - gaskedel

Naturgas

I takt med at produktionen af biogas er blevet så ren, at den kan indgå direkte i forsyningen, løber der mere og mere ”grøn gas” gennem de danske naturgasledninger. I 2019 var andelen af biogas ca. 14%. I november 2021 var det 25%. Naturgas må ikke installeres i nye bygninger, men du kan med fordel udskifte din gamle gaskedel til en ny med et bedre energimærke.

Fordele:

 • Stor komfort ved et klimastyret gasfyr, der regulerer varmeforbruget ift. udetemperaturen.
 • En stigende andel af grøn gas gør det løbende til en mere miljøvenlig varmeform.
Bedre Bad - Bedre Energi - Pillefyr

Pillefyr

Ved at udskifte dit olie- eller naturgasfyr med et pillefyr kan du spare mindst halvdelen af dine varmeudgifter. Derudover er træpillerne lavet af sammenpressede træspåner og savsmuld – og dermed et langt mere miljøvenligt alternativ til fossile brændstoffer som f.eks. olie og gas.

Bedre Bad - Bedre Energi - intelligent varmestyring

Oliefyr

I de fleste tilfælde vil det være mest optimalt at udskifte oliefyret til en mere miljøvenlig og økonomisk løsning som f.eks. varmepumpe eller fjernvarme. Er det ikke muligt, bør oliekedlen erstattes af en A-mærket, moderne kondenserende oliekedel – særligt hvis oliekedlen er over 15 år gammel.

close